ติดต่อ | บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

  • 319/48-9 ถนนวิภาวดี รังสิต
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
  • โทร 0-2616-1004-6
  • แฟกซ์ 0-2616-1002-3
  • อีเมล : genie_en@yahoo.com , contact@genie-en.com
  • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00