โรงแรมโนโวเทล

26 December 2017   admin  

ชื่อโครงการ : โรงแรมโนโวเทล
เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามสแครวร์ ทาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ : ออกแบบโครงสร้างอาคารสูง 21 ชั้น
พื้นที่ใช้งาน 20,000 ตร.ม. ประกอบด้วยที่จอดรถ ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

Tags: ,

Relate Posts :