โครงการ ขยายโรงงาน บริษัท อาหารสากล

26 December 2017   admin  


ชื่อโครงการ : ขยายโรงงาน บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ : บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 947/157 หมู่ 12 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
รายละเอียดโครงการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบโครงสร้างออกแบบไฟฟ้า
ออกแบบสุขภิบาล และปรับอากาศพื้นที่ใช้งาน 4,482 ตร.ม.

Tags:

Relate Posts :