การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์(LOGISTICS) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

27 December 2017   admin  

ชื่อโครงการ :
การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ สนับสนุน ยุทธศาสตร์ ( LOGISTICS)
โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามทางรถไฟ 
จำนวน 3 สะพาน ความยาวสะพานรวม 1,094 ม.
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่อำเภอพานทอง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามทาง
รถไฟและถนนต่อเชื่อม พร้อมประมาณราคาค่า ก่อสร้างและจัดทำแผนงานก่อสร้าง

Tags:

Relate Posts :