โครงการงานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นคราชสีมา ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม. 24+500 รวมส่วนเชื่อมต่อที่จุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000

26 December 2017   admin  
Tags:

Relate Posts :