งานสำรวจออกแบบรายละเอียดงาน สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 อ.แม่สอด พร้อมโครงข่าย

27 December 2017   admin  


ชื่อโครงการ :
งานสำรวจออกแบบรายละเอียดงาน สำรวจและ ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่2 อ.แม่สอด พร้อมโครงข่าย

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดตาก
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบสะพาน รวมทั้งถนนต่อเชื่อม และด่านพรมแดน

Tags:

Relate Posts :