โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

27 December 2017   admin  


ชื่อโครงการ : งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการ : งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

Relate Posts :