งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

26 December 2017   admin  


ชื่อโครงการ :
งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

โครงการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมือง แม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 6.5 กิโลมตร
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียดโครงการ : สำรวจ และเก็บรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และต้นไม้
ที่อยู่ในแนวก่อสร้างของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการเวนคืน จ่ายเงินค่า ทดแทน

Tags:

Relate Posts :