โครงการสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์

27 December 2017   admin  ชื่อโครงการ :
โครงการสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างถนน สาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์

ระยะทางรวม 11.33 กม.
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนแอสฟัลติค คอนกรีตพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำ แผนงานก่อสร้าง

Tags:

Relate Posts :