งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.24 – สถานีรถไฟกุดจิก

26 December 2017   admin  


ชื่อโครงการ : งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์
โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.24 – สถานีรถไฟ กุดจิก ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ : สำรวจ และเก็บรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และต้นไม้ ที่อยู่ในแนวก่อสร้าง ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการเวนคืน จ่ายเงินค่า ทดแทน

Tags:

Relate Posts :