โครงการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

27 December 2017   admin  

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบถนนแอสฟัลติค คอนกรีต พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำแผนงานการ ก่อสร้าง

Tags:

Relate Posts :