การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2551 กลุ่มที่ 6

27 December 2017   admin  

ชื่อโครงการ : การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2551
กลุ่มที่ 6
จำนวน 10 สะพาน ความยาวสะพานรวม 950 ม.
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานและถนน
ต่อเชื่อมพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำแผนงานก่อสร้าง  

Tags:

Relate Posts :