การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2552 กลุ่มที่ 2

27 December 2017   admin  

ชื่อโครงการ : การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้าง สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2552 กลุ่มที่ 2 จำนวน 10 สะพาน ความยาวสะพาน9รวม 10 ม.
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด นนทบุรี
นครปฐม และสุพรรณบุรี
รายละเอียดโครงการ : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานและถนน
ต่อเชื่อมพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำ แผนงานก่อสร้าง

Tags:

Relate Posts :