งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ก1และก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

26 December 2017   admin  ชื่อโครงการ :
งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

โครงการก่อสร้างถนนสาย ก1 และ ก2 ผังเมืองรวม ชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ : สำรวจ และเก็บรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และต้นไม้ ที่อยู่ในแนวก่อสร้าง ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการเวนคืน จ่ายเงินค่า ทดแทน

Tags:

Relate Posts :